Hydrauliske egenskaber ved cirkulationsvandspumpe

2021-04-01


Cirkulationsvæskepumpen til transport af reaktion, absorption, separation og absorberingsvæskegenerering i enheden refererer til cirkulationsvandpumpen. Derudover har cirkulationsvandpumpen også karakteristika ved lavt hoved.
Cirkulationsvandspumpe beskæftiger sig hovedsageligt med vand, så hydraulisk faktor er den faktor, cirkulationsvandspumpe skal overveje. Her er nogle hydrauliske krav til cirkulationsvandspumpe.

Cirkulationsvandpumpens strømningskanal er bred, så for at de store partikler skal kunne passere glat, skal cirkulationsvandpumpens strømningskapacitet være stærk nok; for at forhindre forekomst af fast nedbør og kanalblokering bør gyllehastigheden i opslæmningen i cirkulationsvandpumpens strømningskanal overveje bundfældningshastigheden; Under normale omstændigheder er pumpehjulet til cirkulerende vandpumpe cylindrisk blad, og skovlhjulet har for- og bagklinger, hvilket spiller en rolle i at reducere lækage og afbalancere aksialkraft; gylleens strømningskarakteristika bør overvejes specielt, og den konkave lysbueudgang skal designes, hvilket hovedsageligt er beregnet til udløbsdelen af ​​pumpehjulet og volut, der bruges til kraftig slid.

En god forståelse af de hydrauliske egenskaber ved cirkulationsvandspumpe, hvilket er til stor hjælp for dets normale arbejde, så operatøren bør have nok forståelse for det.